Villa kyoto

70-tals-huset som drar noll,

Sveriges mest energirenoverade villa

Före: 30 000 kr per år

Efter: 0 kr per år

Villa Kyoto i Göteborg

Villa Kyoto är en vanlig villa från 1970-talet som genomgått Sveriges mest omfattande energirenovering.

27 olika energisparåtgärder gör att tidigare el-räkningar på 30 000 kr per år idag är förvandlade till noll kronor.

70-tals-villan är nästan underhållsfri. Huset behöver tex inte målas på uppåt 70 år

I Sverige finns över 2 000 000 småhus…

Mer än halva Sveriges befolkning bor i småhus. Småhus är villor, radhus, stugor mm.

40 % av all el som används i Sverige går till att värma bostäder. Inte bra för plånboken. Inte bra för miljön.

30 000 kr per år

“Vad gör vi med Sveriges två miljoner villor, radhus och stugor som förbrukar 40 % av Sveriges el-användning? År efter år efter år…..

Min dröm är att Villa Kyoto kan inspirera och vara ett levande exempel på att det är både praktiskt möjligt och oftast ekonomiskt lönsamt att steg för steg renovera “gamla” villor, radhus, stugor i Sverige så att de får extremt låga eller noll i energikostnader och samtidigt bli mer trivsamma och lättskötta att bo i.

Samtidigt skapar vi fler arbetstillfällen, få mer el över till industrin och transporter och minskar klimathotet för våra barn och barnbarn.” 

Erik Orvarson Projektansvarig Villa Kyoto

27 energisparåtgärder

Med 27 olika energisparåtgärder gör att tidigare elräkningar på 30 000 kr per år nu är nere på noll! Ta reda på hur du kan spara lika mycket.

Se alla 27 energisparåtgärder

varmekamera

Hur vi fick idén

Idén till att göra huset mer energisnålt fick vi när vi lät värmefotografera huset. Trots att 70-talshuset var välbyggt, läckte det värme som ett såll!

Vi följde Kyoto-pyramidens metod när vi renoverade huset för att se hur långt ner vi kunde komma i el-kostnader. Vi kom ner till noll kronor!

Villa Kyoto i Göteborg –
70-talshuset som drar noll

Under hösten och vintern 2014 var Villa Kyoto ett öppet visningshus. Besökarna fick inspiration och idéer på plats hur man kan renovera sin villa, stuga eller radhus till noll eller nära noll i energikostnader. Efter rundvandringen visades en bild-serie om Villa Kyotos 27 energiåtgärder.

Idag genomförs visningar på beställning. Beställ på mailadressen: info@villakyoto.se

Föredrag hålls över hela Sverige för myndigheter, bygg- och konsultföretag, villaföreningar, skolor mm  som vill veta mer, få tips och rekommendationer och höra om svårigheter projektet stött på. En avgift utgår.

Föredrag bokas på mailadressen:     info@villakyoto.se

 

Idag bebos Villa Kyoto av en familj med tre barn.

Energimyndigheterna har valt ut Villa Kyoto i Göteborg för att exakt mäta hur stora kostnadsminskningarna är för var och en av de 27 energiåtgärder. De första resultaten kommer att presenteras hösten 2015.

 

Kategorier:
  • Alla
  • Frågor och svar

Vilken av de 27 energiåtgärderna är mest lönsam?

Svar: Svårt att svara på i dagsläget. Vi håller på att räkna samman alla kostnader och under 2014/2015 är planen att Energimyndigheterna ska mäta hur stor besparing varje enskild energiåtgärd ger. Först om ett år får vi svar på den frågan!

 Vilken energibesparing har varit mest överraskande?

Svar: Det mest överraskande är att alla 27, små och stora energiåtgärder, gjort att huset drar noll – att vi skulle komma så långt var en överraskning!

Hur mycket ger sol-energin i Villa Kyoto?

Svar: Intressant fråga. Grovt räknat står sol-energin för mer än hälften av energibesparingen trots att den mest ”lyser med sin frånvaro” under 3 av årets 12 månader.

Enkla och standardiserade lösningar

I Villa Kyoto är alla energilösningar utformade på ett enkelt och standardiserat sätt,
så att lösningarna kan användas på liknande villor, radhus och andra småhus i Sverige.

Villa Kyoto-projektet syftar till att inspirera de många människorna till liknande eller
ännu bättre renoveringar som radikalt sänker energikostnaden för vårt boende.

Villa Kyoto-projektet syftar också till att bidra till tusentals nya arbetstillfällen, öka försäljningen
av energibesparande tjänster och byggvaror, förbättra den sk energibalansen i Sverige, minska
växthusgaserna och ger mer hållbara småhus för oss själva, våra barn och barnbarn.

Galleri

 

 

 

 

 

 

Kontakt